POTEŠTE SVOJICH BLÍZKYCH DARČEKOVOU POUKÁŽKOU OD MSC      NOVINKA BEAUTYLIZER - HI TEC REDUKCIA CELULITÍDY        INFUZIA PRE IMUNITU, POST COVIDE, DETOX, PRI ÚNAVE, PRE OMLADENIE     AKCIA NA JANUÁR V MSC - KRÁSNE A PLNÉ PERY TERAZ LEN ZA 140,- €, BOTOX PRE OKAMŽITÉ OMLADENIE  95,- €

 

Vyšetrenie

OBJEDNANIE SA NA KONKRÉTNY TERMÍN OSOBNE ALEBO TELEFONICKY U SESTRIČKY:  0948 100 303
 
PONÚKAME KOMPLETNÚ DIAGNOSTICKO LIEČEBNO PREVENTÍVNU STAROSTLIVOSŤ 

• vyšetrenie zrakovej ostrosti, predpis okuliarov
• vyšetrenie vnútroočného tlaku
• vyšetrenie predného segmentu oka, šošovky a sklovca, vyšetrenie očného pozadia 
• preventívne očné vyšetrenie
• dispenzarizácia pacientov s očnými ochoreniami 
• vyšetrenie očí pri systémových ochoreniach ochoreniach (cukrovka, vysoký krvný tlak, neurologické ochorenia, reumatologické ochorenia..)
• starostlivosť po očných operáciách
• diagnostika a starostlivosť o pacientov s glaukómom (zeleným zákalom)
• vyšetrenie slzotvorby a kvality slzného filmu, preplach slzných ciest
• ošetrenie drobných úrazov oka
• odber biologického materiálu – výter spojovkového vaku
• počítačová perimetria - vyšetrenie zorného poľa
• pachymetria – vyšetrenie hrúbky rohovky
• vyšetrenie spôsobilosti na výkon povolania, na vodičský a zbrojný preukaz
• vyšetrenie pre posudkové účely
• OCT vyšetrenie – očná tomografia – diagnostika ochorení zrakového nervu a sietnice • fotodokumentácia predného segmentu oka a očného pozadia


UPOZORNENIE
Na vyšetrenie v našich ambulanciách je POTREBNÉ SA OBJEDNAŤ buď osobne alebo telefonicky na čísle 0948 100 303
v prípade akútneho čiže NÁHLE VZNIKNUTÉHO STAVU ako je úraz, náhla strata alebo zhoršenie zraku, červené oko a pod. Vás vyšetríme počas ordinačných hodín bez objednania

Vyšetrenie očného pozadia a OCT vyšetrenie vyžaduje "ROZKVAPKANIE"- aplikáciu kvapiek rozširujúcich zrenicu, ktoré spôsobujú rozmazané videnie a citlivosť na svetlo, upozorňujeme, že po aplikácii týchto kvapiek sa neodporúča viesť motorové vozidlo, účinok môže pretrvávať až 6 hodín po aplikácii

Ak nosíte KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY JE POTREBNÉ VYSADIŤ 24hod pred vyšetrením
čas, na ktorý sa objednávate je len ORIENTAČNÝ
zmenu alebo zrušenie termínu nám prosím VČAS OZNÁMTE - najneskôr 24h pred termínom

NA VYŠETRENIE SI PRINESTE
- preukaz poistenca
- výmenný lístok od svojho praktického lekára potrebujete pri vyšetrení očného pozadia,  nepotrebujete ak si chcete dať predpísať iba okuliare, ak sa jedná o akútny stav a pri kontrolnom vyšetrení
- dioptrické okuliare, ktoré aktuálne používate
- lekárske správy/nálezy z predošlých očných vyšetrení, príp. dôležité správy od iných lekárov týkajúce sa vášho zdravotného stavu


PROSÍME O DODRŽIAVANIE AKTUÁLNYCH COVID OPATRENÍ
 

 
 
 


ZELENÝ ZÁKAL
Odborne nazývaný glaukóm, je ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému a nenávratnému poškodzovaniu zrakového nervu vplyvom zvýšeného vnútroočného tlaku, a tým k výpadkom v zornom poli. Môže viesť až slepote.
Zelený zákal je typický pre ľudí v staršom veku, no môže sa vyskytovať aj u mladých ľudí. Vo zvýšenej miere postihuje chorých na cukrovku a ľudí, ktorí majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze. Nebezpečenstvo tohto ochorenia spočív,  v jeho nenápadnom, bezbolestnom nástupe, no postupom času sa môže výrazne zhoršovať.
Pri stanovení diagnózy glaukómového ochorenia lekár posudzuje viacero parametrov ako napr. Očný tlak, hrúbka rohovky, exkavácia zrakového nervu a jeho vitalita, výsledky vyšetrenia OCT a perimetru. Dôvodom je fakt, že k poškodeniu zrakového nervu môže dôjsť aj pri normálnych hodnotách očného tlaku – to nazývame normotenzný glaukóm. Normálny očný tlak sa pohybuje od 10 do 21 mmHg 
Zelený zákal sa prejavuje :
 • zúžením zorného poľa z vonku smerom dnu
 • stratou zrakovej ostrosti a kontrastu (pri niektorých formách zeleného zákalu)
 • zvýšenou svetloplachosťou a vnímaním farebných kruhov okolo svetla
 • náhlou a dočasnou stratou zraku (glaukómový infarkt)
Najrizikovejšími faktormi zeleného zákalu sú vek a genetická predispozícia, preto je dôležitá prevencia a včasná diagnostika ochorenia. Bez odbornej liečby môže zelený zákal viesť až k úplnej a trvalej strate zraku. Zelený zákal pomáha odhaliť meranie vnútroočného tlaku, odporúčame ho vykonávať počas preventívnych prehliadok od 40. roku života.
 Poškodenie spôsobené zeleným zákalom je vo väčšine prípadov nenapraviteľné a v následnom priebehu ochorenia sú symptómy oveľa citeľnejšie. 
Glaukóm rozdeľujeme na:
 • primárny glaukóm s otvoreným uhlom
 • primárny glaukóm so zatvoreným uhlom
 • sekundárny glaukóm – vzniká vplyvom iných očných alebo celkových ochorení (ako napríklad očné zápaly, tumory, trombóza alebo embólia sietnicových ciev či diabetes), alebo pod vplyvom užívania liekov (napríklad kortikosteroidov)
 • vrodený (juvenilný) glaukóm – vzniká skoro po narodení, vyskytuje sa viac v rozvojových krajinách
Liečba
1.kvapkami
Zelený zákal sa najčastejšie lieči špeciálnymi kvapkami, ktoré si kvapkáte 1- alebo viackrát denne do spojovkového vaku, čím dochádza ku zníženiu očného tlaku. Existuje množstvo rozličných kvapiek, čo umožňuje lekárom nájsť pre každého pacienta typ vhodný pre jeho špecifický prípad. Dôležité je však dodržiavať režim a dbať na dlhodobé a pravidelné aplikovanie kvapiek, pretože výkyvy očného tlaku rýchlo vedú k poškodeniu nervových vlákien v oku.
Ak nie je možné nastaviť ideálny a stabilný očný tlak, odporúčame ďalšie riešenie, ktorým je chirurgický operačný zákrok.
2
Chirurgický zákrok
Väčšinou je to posledná možnosť liečby zeleného zákalu a je rezervovaná pre pacientov, ktorých očný tlak neposlúcha. Hovoríme o zákroku trabekulektómia, pri ktorom sa chirurgicky vytvorí malý otvor medzi prednou komorou oka a bielkom, ktorý umožní odtok komorovej vody a následne zníži zvýšený vnútroočný tlak.


SIVÝ ZÁKAL (KATARAKTA)
V počiatočných štádiách sa sivý zákal prejavuje len zhoršeným videním, kedy môže mať pacient pocit, že potrebuje silnejšie dioptrie.. Máte pocit, že sa na svet pozeráte akoby cez sklo a vidíte neostro. Ďalšími príznakmi môže byť to, že vám okolitý svet pripadá bezfarebný, pri nočnej jazde autom vás svetlá prichádzajúcich áut môžu oslepovať viac než doposiaľ. Následné zakaľovanie zraku sa prejavuje postupným zhoršeným vnímaním farieb, kontrastných prostredí, šoférovanie v šere a v noci je čoraz problematickejšie a pridružujú sa ďalšie nepríjemné symptómy. Pozeráte ako cez záves. Sivý zákal je degeneratívne ochorenie očnej šošovky, jej zakalenie a strata priehľadnosti.
Liečba
Ak sa u vás sivý zákal objaví, nedá sa vyliečiť žiadnymi kvapkami, očnými cvikmi ani pilulkami. Jedinou možnosťou je operácia – teda odstránenie zakalenej šošovky. Nie je bezodkladne nevyhnutné operáciu podstúpiť ihneď v počiatočnom štádiu ochorenia, ak neovplyvňuje kvalitu vášho videnia. Na druhej strane je pravda, že operácie sivého zákalu vo veľmi pokročilom štádiu sú chirurgicky náročnejšie.


OCHORENIA SIETNICE
Sietnica je tenučká vrstva svetlocitlivých buniek, ktorá zvnútra vystiela naše oko. Nachádzajú sa v nej bunky – fotoreceptory, ktorých úlohou je zachytiť svetelný vnem a transportovať ho očným nervom ďalej do mozgu. Aby človek videl dobre, je nevyhnutné, aby bola sietnica zdravá a všetky jej vrstvy boli neporušené. Aj sietnica však môže ochorieť a existuje niekoľko ochorení.
Diabetická retinopatia
Diabetická retinopatia je poškodenie sietnice ako následok cukrovky
Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)
Ide o ochorenie centrálnej časti sietnice – makuly (žltá škvrna) – ktoré je miestom najostrejšieho videnia v oku. Približne 80 % prípadov tvorí suchá forma. Pri nej sa ukladajú odpadové látky z metabolických procesov v sietnici a spôsobujú pokles funkcie receptorov, až po ich odumieranie.
Druhou formou VPDM je vlhká forma – v tomto prípade sa tvoria pod sietnicou cievky, ktoré presakujú (až často krvácajú).

Hypertenzná retinopatia
Pod týmto pojmom rozumieme súbor chronických cievnych zmien na očnom pozadí, ktoré vznikajú následkom vysokého krvného tlaku. Vysoký krvný tlak vedie k spazmom ciev, pri náhlom a vysokom zvýšení tlaku až k presakovaniu tekutiny mimo cievy do sietnice alebo do sklovca.

Cievne oklúzie
Sú spôsobené poruchou cievneho prietoku buď v žilách alebo arteriách sietnice a podľa toho ich aj rozdeľujeme na venózne a arteriálne.


SYNDRÓM SUCHÉHO OKA
Patrí medzi takzvané civilizačné choroby dnešnej modernej doby. Trpí ním približne 15 – 20% svetovej populácie. Ovplyvňuje kvalitu života, v krajnom prípade môže viesť až k slepote. Často sa s ním stretávajú ľudia, ktorí dlhodobo pracujú alebo žijú v klimatizovaných alebo nadmerne prekúrených priestoroch. Rovnako aj ľudia, ktorí sú po operáciách očí a aj ľudia , ktorí dlhodobo pracujú s počítačom. Medzi príznaky patria:
 • nadmerné slzenie oči
 • pálenie, svrbenie
 • pocit piesku v očiach
 • pocit rezania alebo pálenia očí
 • občasné rozmazané videnie
Kúpiť