Očná Ambulancia


                                                                         
CENNÍK AMBULANCIA  A1 
 

ZMLUVNÁ AMBULANCIA NA POISŤOVNE , SLUŽBY SÚ BEZPLATNÉ  HRADENÉ ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA,
OKREM SLUŽIEB NAD RÁMEC ZMLUVY , PACIENTOV OBJEDNÁVAME NA KONKRÉTNY ČAS   BEZPLATNE

 
 
PERIMETER  10  
OCT 20
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA  
PRI ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTKÁCH 
25 refrakcia  + 25 očné pozadie +5 Tlak = 55     
PO ZĽAVE  35
VYŠETRENIE S PERIMETROM                                                                         
25 refrakcia + 25 ocné pozadie +25 perimeter +5 tlak = 80 
PO ZĽAVE  45
NA ZBROJNÝ PREUKAZ
25 refrakcia + 25 ocné pozadie +25 perimeter +5 tlak = 80     
PO ZĽAVE  45
NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA 
25 refrakcia + 25 ocné pozadie +25 perimeter +5 tlak = 80   
PO ZĽAVE  45
DOPLATOK K ROZKVAPKANIU 
v prípade nedostatku kvapie na Slovensku
2
NEDOSTAVENIE SA NA TERMÍN        15
 

CENNÍK AMBULANCIA  A2

NEZMLUVNÁ NEŠTÁTNA AMBULANCIA, SLUŽBY SÚ PLNE HRADENÉ PACIENTOM,
POISŤOVŇA NEUHRÁDZA NIČ, PACIENTOV OBJEDNÁVAME NA KONKRÉTNY ČAS  BEZPLATNE 

 
 
ZRAKOVÁ OSTROSŤ
PREDPIS OKULIAROV
ZMERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU                                                                          
PREDNÝ SEGMENT OKA                           
5tlak +25 refrakcia +20 predný segmennt =  50

PO ZĽAVE   25
OČNÉ POZADIE    25
KOMPLETNÉ OČNÉ VYŠETRENIE
VYŠETRENIE ZRAKOVEJ OSTROSTI                                              
ZMERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU
VYŠETRENIE OČNÉHO POZADIA                                                                                   
PREDNÝ SEGMENT OKA
25 refrakcia +25 očné pozadie +20 predný segment +5 tlak = 75


PO ZĽAVE   50
VNÚTROOČNÝ TLAK 5
PREDNÝ SEGMENT OKA        20
PERIMETER
zorné pole videnia
20
KOMPLETNÁ DIAGNOSTIKA ZELENÉHO ZÁKALU GLAUKOM
PERIMETER,PACHYMETER, OCT,TLAK                                                                        
5 tlak +30 oct +25 perimeter +15 pachymetria = 75

PO ZĽAVE   50
OCT 30
PACHYMETRIA 15
VYŠETRENIE HRÚBKY ROHOVKY 20
PREPLACH SLZNÝCH CIEST 20
SLZNÝ FILM, TESTY SLZOTVORBY 15
VÝTER SLZNÉHO VAKU 15
AKÚTNE OŠETRENIE ( ZÁPAL, CUDZIE TELIESKO ) 25
KONTROLNÉ VYŠETRENIE DO 1 MESIACA 10
FOTODOKUMENTÁCIA 5
NEDOTAVENIE SA NA TERMÍN 15


UPOZORNENIE : Vyšetrenie detí nad od 10 rokov, len v ambulancii č.2
Vyšetrenie, kde je potrebné rozkvapkanie, trvá spolu cca 60 min. Po tomto vyšetrení nie je vhodné viesť motorové vozidlo, nakoĺko je sťažené videnie do blízka.

OZNAM
Vzhľadom na prečerpanie limitov od zdravotných poisťovní, s výnimkou povinného ošetrenia akútnych zdravotných stavov, objednávame a vyšetrujeme pacientov od októbra len za úhradu podľa platného cenníka 
Od Júla do októbra naša ambulancia vyšetrí už doteraz objednaných pacientov do ambulancie č.1 bezplatne,
aj keď nám to poisťovňa neuhradí. Ďalšie bezplatné vyšetrenia hradené poisťovňou dávame až od Januára 2020 
Je na slobodnej vôli pacienta, či sa rozhodne využiť naše služby aj napriek vyššie uvedenému oznamu o vyčerpaní limitu . Ak pacient nesúhlasí so službami za úhradu môže sa obrátiť na svoju zdravotnú poisťovňu, aby mu určila iného špecialistu v danom odbore, ktorý nemá prečerpaný limit a bude súhlasiť s vyšetrením pacienta. 
 
CENNÍK PLATNÝ OD 1.8.2019