Očná Ambulancia


                                                                         
CENNÍK AMBULANCIA  A1 
 

ZMLUVNÁ AMBULANCIA NA POISŤOVNE , SLUŽBY SÚ BEZPLATNÉ  HRADENÉ ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA,
OKREM SLUŽIEB NAD RÁMEC ZMLUVY , PACIENTOV OBJEDNÁVAME NA KONKRÉTNY ČAS   BEZPLATNE

 
 
ZRAKOVÁ OSTROSŤ
PREDPIS OKULIAROV
ZMERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU                                                                          
PREDNÝ SEGMENT OKA                           
tlak + refrakcia + predný segmennt 
0
PREDNÝ SEGMENT 0
OČNÉ POZADIE
s rozkvapkaním
0
KOMPLETNÁ DIAGNOSTIKA ZELENÉHO ZÁKALU GLAUKOM
PERIMETER,PACHYMETER, OCT,TLAK                                                                        
tlak + oct +  perimeter + pachymetria 
0
PERIMETER 
doplatok
10  
OCT
doplatok
20
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA  
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA
PRI ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTKÁCH 
 refrakcia  +  očné pozadie + tlak       
35
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA
VYŠETRENIE S PERIMETROM                                                                         
 refrakcia +  ocné pozadie + perimeter + tlak 
 45
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA
NA ZBROJNÝ PREUKAZ
 refrakcia +  ocné pozadie + perimeter + tlak =   
45
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA
NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA 
 refrakcia +  ocné pozadie + perimeter + tlak 
45
DOPLATOK K ROZKVAPKANIU 
v prípade nedostatku kvapiek na Slovensku
2
NEDOSTAVENIE SA NA TERMÍN        15
 

CENNÍK AMBULANCIA  A2

NEZMLUVNÁ NEŠTÁTNA AMBULANCIA, SLUŽBY SÚ PLNE HRADENÉ PACIENTOM,
POISŤOVŇA NEUHRÁDZA NIČ, PACIENTOV OBJEDNÁVAME NA KONKRÉTNY ČAS  BEZPLATNE 

 
 
ZRAKOVÁ OSTROSŤ
PREDPIS OKULIAROV
ZMERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU                                                                          
PREDNÝ SEGMENT OKA                           
tlak + refrakcia + predný segmennt 

25
OČNÉ POZADIE    25
KOMPLETNÉ OČNÉ VYŠETRENIE
VYŠETRENIE ZRAKOVEJ OSTROSTI                                              
ZMERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU
VYŠETRENIE OČNÉHO POZADIA                                                                                   
PREDNÝ SEGMENT OKA
refrakcia + očné pozadie + predný segment + tlak 


50
VNÚTROOČNÝ TLAK 5
PREDNÝ SEGMENT OKA        20
PERIMETER
zorné pole videnia
20
KOMPLETNÁ DIAGNOSTIKA ZELENÉHO ZÁKALU GLAUKOM
PERIMETER,PACHYMETER, OCT,TLAK                                                                        
tlak + oct + perimeter + pachymetria 

50
OCT 30
PACHYMETRIA
vyšetrenie hrúbky rohovky
15
PREPLACH SLZNÝCH CIEST 20
SLZNÝ FILM, TESTY SLZOTVORBY 15
VÝTER SPOJOVKOVÉHO VAKU 15
AKÚTNE OŠETRENIE ( ZÁPAL, CUDZIE TELIESKO ) 25
KONTROLNÉ VYŠETRENIE DO 1 MESIACA 10
FOTODOKUMENTÁCIA 5
NEDOTAVENIE SA NA TERMÍN 15


UPOZORNENIE : Vyšetrenie detí nad od 10 rokov, len v ambulancii č.2
Vyšetrenie, kde je potrebné rozkvapkanie, trvá spolu cca 60 min. Po tomto vyšetrení nie je vhodné viesť motorové vozidlo, nakoĺko je sťažené videnie do blízka.

OZNAM

Je na slobodnej vôli pacienta, či sa rozhodne využiť naše služby v bezplatnej Ambulancii č.1 s úhradou Poistovní alebo v spoplatnmenej Ambulancii č.2 bez úhrady Poistovní. Všetkých pacientov s radosťou vyšetríme, ak nám Poistovne od novembra neudelia opäť limity.
 
CENNÍK PLATNÝ OD 1.8.2019