NOVÉ VOĽNÉ TERMÍNY NA MERANIE ZRAKOVEJ OSTROSTI, KAŽDÚ STREDU          NOVINKA UŽ ČOSKORO - INFÚZIE NA IMUNITU

CENNÍK OČNÁ AMBULANCIA

                                                                                                      
ZMLUVNÁ OČNÁ AMBULANCIA    
SLUŽBY SÚ BEZPLATNÉ  HRADENÉ ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
OKREM SLUŽIEB NAD RÁMEC ZMLUVY 


PACIENTOV SI OBJEDNÁVAME NA KONKRÉTNY DÁTUM A ČAS  BEZPLATNE
OSOBNE V OČNEJ AMBULANCII
ALEBO TELEFONICKY :
 0948 100 303 


 
ZRAKOVÁ OSTROSŤ
PREDPIS OKULIAROV
ZMERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU                                                                          
PREDNÝ SEGMENT OKA    
                       
tlak + refrakcia + predný segmennt 
0
OČNÉ POZADIE
s rozkvapkaním
0
KOMPLETNÁ DIAGNOSTIKA ZELENÉHO ZÁKALU GLAUKOM
PERIMETER,PACHYMETER, OCT,TLAK     
                                                                  
tlak + oct + perimeter + pachymetria 
0
PERIMETER       
doplatok
10  
OCT
doplatok
20
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA   
PRI ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTKÁCH 
refrakcia  +  očné pozadie + tlak    
35
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA   
VYŠETRENIE S PERIMETROM                                                                         
refrakcia + očné pozadie + perimeter + tlak 
45
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA   
NA ZBROJNÝ PREUKAZ
 refrakcia +  očné pozadie + perimeter + tlak      
45
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA   
NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA 
refrakcia +  očné pozadie + perimeter + tlak 
45
DOPLATOK K ROZKVAPKANIU 
v prípade nedostatku kvapiek na Slovensku
2
NEDOSTAVENIE SA NA TERMÍN        15
INÉ VYŠETRENIA 0
 

UPOZORNENIE :
Vyšetrenie, kde je potrebné rozkvapkanie, trvá spolu cca 60 min.
Po tomto vyšetrení nie je vhodné viesť motorové vozidlo, nakoĺko je sťažené videnie do blízka.
Vyšetrenie detí od 10 rokov, Deti do 10 rokov patria na vyšetredie špeciálnemu detskému očnému lekárovi.


PROSÍME O DODRŽIAVANIE AKTUÁLNYCH COVID OPATRENÍ