Náš Team

NÁŠ TEAM


MUDr. Oľga Krausová
Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Hradci Králové úspešne ukončila v roku 2008.
Od roku 2008 do roku 2018 pracovala na Očnej klinike SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava.
V roku 2012 získala špecializáciu v odbore oftalmológia.
V očnej ambulancii Mauro Simon pracuje od roku 2014.

MUDr. Jana Nekorancová
Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave úspešne ukončila v roku 2005.
Od roku 2006 do roku 2016 pracovala na Očnej klinike SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava a Katedre oftalmológie SZU.
V roku 2010 získala špecializáciu v odbore oftalmológia
V očnej ambulancii Mauro Simon pracuje od roku 2016.
Kúpiť