CENNÍK OČNÁ AMBULANCIA

                                                                                 
VYŠETRENIA HRADENÉ POISŤOVNOU

 
VYŠETRENIE ZRAKOVEJ OSTROSTI
0.-
VYŠETRENIE OČNÉHO POZADIA
0.-
VNÚTROOČNÝ TLAK
0.-
KOMPLETNÉ OČNÉ VYŠETRENIE
0.-
CELKOVÉ VYŠETRENIE PRI PODOZRENÍ NA GLAUKÓM
0.-
CELKOVÉ VYŠETRENIE PRI PODOZRENÍ NA ŠEDÝ ZÁKAL
0.-
VYŠETRENIE SYNDRÓMU SUCHÉHO OKA
0.-
VÝPLACH SLZNÝCH KANÁLIKOV
0.-
KULTIVAČNÉ VYŠETRENIE SPOJOVKOVÉHO VAKU
0.-
AKÚTNY PACIENT
0.-
KONTROLA
0.-
   


 
VYŠETRENIA S POPLATKOM NEHRADENÉ POISŤOVŇOU
 
PERIMETER   
   
10.-
OCT
 
20.-
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA   
PRI ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTKÁCH 

 
40.-
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA   
NA ZBROJNÝ PREUKAZ

 
40.-
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA   
VYŠETRENIE S PERIMETROM                                                                         

 
40.-
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA   
NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA 

 
40.-
NEDOSTAVENIE SA NA TERMÍN     
 
10.-
 
 

 
OČNÉ ZÁKROKY V MSC - ESTETICKÁ MEDICÍNA 
 
BLEFAROPLASTIKA HRNÉ VIEČKA
 
550.-
BLEFAROPLASTIKA HRNÉ VIEČKA
 
590.-
KOŽNÉ VÝRASTKY S PRÍSTROJOM LUXURY PLASMA LINER
 
od 20.-
CHIRURGICKÉ ODSTRÁNENIE ZNAMIENKA / na tvári aj na tele
 
od 50.-
CHIRURGICKÉ ODSTRÁNENIE VÝRASTKU / na tvári aj na tele
 
od 50.-
CHIRURGICKÉ ODSTRÁNENIE CHALAESOMU / na tvári aj na tele od 50.-
   

 
Na vyšetrenie s rozkvapkaním treba prísť 15 minút vopred!
Vyšetrenie, kde je potrebné rozkvapkanie, trvá spolu cca 60 min.
Po tomto vyšetrení nie je vhodné viesť motorové vozidlo, nakoľko je sťažené videnie do blízka.


- Objednávame on-line a ak sa neviete objednať on-line,  pomože vám naša zdravotná sestra osobne v očnej ambulancii MSC. Bohužiaĺ namôžeme prijímať telefóny celý deň.
- Poplatok 10.- alebo 5.- za on-line objednávanie a managment pacienta  je účtovaný bookingovou spoločnosťou a nie je príjmom ambulancie MSC
- Prosíme o dodržiavanie aktuálnych covid opatrení

 
OBJEDNANIE  NA OŠETRENIE BOOKIO