Cenník Očná Ambulancia


                                                                                                
CENNÍK AMBULANCIA  A1 

ZMLUVNÁ AMBULANCIA NA POISŤOVNE , SLUŽBY SÚ BEZPLATNÉ  HRADENÉ ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA,
OKREM SLUŽIEB NAD RÁMEC ZMLUVY , PACIENTOV OBJEDNÁVAME NA KONKRÉTNY ČAS  BEZPLATNE
 


 
ZRAKOVÁ OSTROSŤ
PREDPIS OKULIAROV
ZMERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU                                                                          
PREDNÝ SEGMENT OKA                           
tlak + refrakcia + predný segmennt 
0
OČNÉ POZADIE
s rozkvapkaním
0
PREDNÝ SEGMENT OKA    0
KOMPLETNÁ DIAGNOSTIKA ZELENÉHO ZÁKALU GLAUKOM
PERIMETER,PACHYMETER, OCT,TLAK                                                                        
tlak + oct +  perimeter + pachymetria 
0
PERIMETER 
doplatok
10
OCT
doplatok
20
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA
PRI ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTKÁCH 
refrakcia  + očné pozadie + tlak      
35
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA
VYŠETRENIE S PERIMETROM                                                                         
refrakcia + ocné pozadie + perimeter + tlak 
45
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA
NA ZBROJNÝ PREUKAZ
refrakcia + ocné pozadie + perimeter + tlak 
45
VYŠETRENIE SPOSOBILOSTI NA VÝKON POVOLANIA
NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA 
refrakcia + ocné pozadie + perimeter + tlak   
 45
DOPLATOK K ROZKVAPKANIU 
v prípade nedostatku kvapiek na Slovensku
2
NEDOSTAVENIE SA NA TERMÍN  15
INÉ VYŠETRENIA 0
 
CENNÍK AMBULANCIA  A2

NEZMLUVNÁ NEŠTÁTNA AMBULANCIA, SLUŽBY SÚ PLNE HRADENÉ PACIENTOM,
POISŤOVŇA NEUHRÁDZA NIČ, PACIENTOV OBJEDNÁVAME NA KONKRÉTNY ČAS  BEZPLATNE 
 
 
ZRAKOVÁ OSTROSŤ
PREDPIS OKULIAROV
ZMERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU                                                                          
PREDNÝ SEGMENT OKA                           
tlak + refrakcia + predný segmennt 

25
OČNÉ POZADIE
s rozkvapkaním   
25
KOMPLETNÉ OČNÉ VYŠETRENIE
VYŠETRENIE ZRAKOVEJ OSTROSTI                                              
ZMERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU
VYŠETRENIE OČNÉHO POZADIA                                                                                   
PREDNÝ SEGMENT OKA
refrakcia + očné pozadie + predný segment + tlak 

 50
VNÚTROOČNÝ TLAK 5
PREDNÝ SEGMENT OKA        20
PERIMETER
zorné pole videnia
25
KOMPLETNÁ DIAGNOSTIKA ZELENÉHO ZÁKALU GLAUKOM
PERIMETER,PACHYMETER, OCT,TLAK                                                                        
tlak + oct +  perimeter + pachymetria 

50
OCT 30
PACHYMETRIA 20
VYŠETRENIE HRÚBKY ROHOVKY 20
PREPLACH SLZNÝCH CIEST 20
SLZNÝ FILM, TESTY SLZOTVORBY 15
VÝTER SPOJOVKOVÉHO VAKU 15
AKÚTNE OŠETRENIE (ZÁPAL, CUDZIE TELIESKO ) 25
KONTROLNÉ VYŠETRENIE DO 1 MESIACA 10
FOTODOKUMENTÁCIA 5
NEDOSTAVENIE SA NA TERMÍN 15UPOZORNENIE : Vyšetrenie detí nad od 10 rokov, len v ambulancii č.2
Vyšetrenie, kde je potrebné rozkvapkanie, trvá spolu cca 60 min. Po tomto vyšetrení nie je vhodné viesť motorové vozidlo, nakoĺko je sťažené videnie do blízka.

OZNAM
Je na slobodnej vôli pacienta, či sa rozhodne využiť naše služby v bezplatnej Ambulancii č.1 s úhradou Poistovní alebo v spoplatnmenej Ambulancii č.2 bez úhrady Poistovní. Všetkých pacientov s radosťou vyšetríme, ak nám Poistovne od novembra neudelia opäť limity.
 
CENNÍK PLATNÝ OD 1.8.2019