Vybavenie ambulancie

Očná ambulancia je vybavená najmodernejšími oftalmologickými prístrojmi,

ktoré umožňujú diagnostiku refrakčných chorôb oka, diagnostiku ochorení

rohovky, predného segmentu oka, šošovky, glaukómu a ochorení sietnice


  • Plneautomatický keratorefraktometer - meranie refrakcie a zakrivenia rohovky
  • Foropter - presnejšie stanovenie dioptrii
  • Projekčný LCD optotyp 
  • Bezkontaktný tonometer na meranie vnútroočného tlaku
  • Pachymeter - meranie hrúbky rohovky s prepočítaním vnútroočného tlaku
  • Štrbinová lampa s foto a videosystémom - vyšetrenie predného a zadného segmentu oka
  • Automatický perimeter - vyšetrenie zorného poľa.
  •  OCT - na presnejšie stanovenie diagnózy  / glaukóm, ochorenia sietnice, sklovca, zrakového nervu/

  Všetky vyšetrenia sú bezbolestné!