Služby

Ponúkame kompletnú diagnosticko-liečebno-preventívnu starostlivosť:

• vyšetrenie zrakovej ostrosti, predpis okuliarov
• vyšetrenie vnútroočného tlaku
• vyšetrenie predného segmentu oka, šošovky a sklovca, vyšetrenie očného pozadia 
• preventívne očné vyšetrenie
• dispenzarizácia pacientov s očnými ochoreniami 
• vyšetrenie očí pri systémových ochoreniach ochoreniach (cukrovka, vysoký krvný tlak, neurologické ochorenia, reumatologické ochorenia..)
• starostlivosť po očných operáciách
• diagnostika a starostlivosť o pacientov s glaukómom (zeleným zákalom)
• vyšetrenie slzotvorby a kvality slzného filmu, preplach slzných ciest
• ošetrenie drobných úrazov oka
• odber biologického materiálu – výter spojovkového vaku
• počítačová perimetria - vyšetrenie zorného poľa
• pachymetria – vyšetrenie hrúbky rohovky
• vyšetrenie spôsobilosti na výkon povolania, na vodičský a zbrojný preukaz
• vyšetrenie pre posudkové účely
• OCT vyšetrenie – očná tomografia – diagnostika ochorení zrakového nervu a sietnice • fotodokumentácia predného segmentu oka a očného pozadia


UPOZORNENIE

  • na vyšetrenie v našich ambulanciách je POTREBNÉ SA OBJEDNAŤ buď osobne alebo telefonicky na čísle 0948 100 303
  • v prípade akútneho čiže NÁHLE VZNIKNUTÉHO STAVU ako je úraz, náhla strata alebo zhoršenie zraku, červené oko a pod. Vás vyšetríme počas ordinačných hodín bez objednania
  • vyšetrenie očného pozadia a OCT vyšetrenie vyžaduje "ROZKVAPKANIE" - aplikáciu kvapiek rozširujúcich zrenicu, ktoré spôsobujú rozmazané videnie a citlivosť na svetlo, upozorňujeme, že po aplikácii týchto kvapiek sa neodporúča viesť motorové vozidlo, účinok môže pretrvávať až 6 hodín po aplikácii
  • ak nosíte KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY JE POTREBNÉ VYSADIŤ 24hod pred vyšetrením
  • čas, na ktorý sa objednávate je len ORIENTAČNÝ
  • zmenu alebo zrušenie termínu nám prosím VČAS OZNÁMTE - najneskôr 24h pred termínom


NA VYŠETRENIE SI PRINESTE

  • preukaz poistenca
  • výmenný lístok od svojho praktického lekára potrebujete vždy ak sa jedná o prvé vyšetrenie, alebo vyšetrenie po viac ako 2 rokoch, nepotrebujete ak si chcete dať predpísať iba okuliare, ak sa jedná o akútny stav a pri kontrole
  • dioptrické okuliare, ktoré používate
  • lekárske správy/nálezy z predošlých očných vyšetrení, príp. dôležité správy od iných lekárov týkajúce sa vášho zdravotného stavu