Služby

OČNÁ AMBULANCIA

Diagnostika refrakčných vád oka, predpis okuliarov.

              - meranie dioptrií vo vašich okuliaroch
                  - vyšetrenie objektívnej refrakcie očí automatickým refraktometrom     
                  - vyšetrenie subjektívnej zrakovej ostrosti
                  - stanovenie dioptrii na diaľku, na blízko
                  - predpis okuliarov
                  - farbocit

Diagnostika očných chorôb.

             - vyšetrenie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom
                 - vyšetrenie predného segmentu štrbinovou lampou
                 - vyšetrenie očného pozadia
                 - vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom    
                 - vyšetrenie OCT - optická koherentná tomografia - nadštandartné očné vyšetrenie
                                            pre presnú diagnostiku - sietnica, glaukóm, rohovka
                 - pachymetria - meranie hrúbky rohovky, pachymetrická mapa rohovky
                 - fotodokumentácia očných nálezov
                 - vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom
                      

Liečba očných chorôb.
                  - predpis liekov, kvapiek, vitamínov, doporučenie na ďalšie vyšetrenia

Ošetrenie drobných úrazov oka.
                  - drobné chirurgické zákroky na prednom segmente oka


vyšetrenie očného tlaku, liečba

odstránenie bradavíc, chronických jačmeňov, cýst

vyšetrenie zorného poľa počítačovým automatickým perimetrom

vyšetrenia zamerané na syndróm suchého oka


Vyšetrenie pre nositeľov kontaktných šošoviek.
                - Aplikácia kontaktných šošoviek
                - Pravidelné kontroly pre nositeľov kontaktných šošoviek

Špeciálne zameranie:   

- vyšetrenie OCT - CT oka

OCT - Optická kohorentná tomografia je neinvazívna bezkontaktná vyšetrovacia metóda

a patrí medzi najmodernejšie zobrazovacie metódy.

Vyšetrenie OCT zobrazuje histologické vrstvy vyšetrovaných tkanív.

Poskytuje obraz morfologického prierezu sietnice a zrakového nervu vo veľmi veľkom rozlíšení.


- automatický perimeter s vysokou citlivostou


Preventíve oftalmologické vyšetrenie hradené zamestnávateľom podľa zákona o ochrane,

podpore a rozvoji verejného zdravia


Čo zahŕňa kompletné oftalmologické vyšetrenie alebo preventívna prehladka očí ?

zametraná na včastnú diagnostiku a liečbu ?

Kompletná preventívna oftalmologická prehliadka ne je hradená zo zdrojov verejného zdravotníctva.
Môže byť však hradená aj zamestnávateľom .

 • vyšetrenie zrakovej ostrosti – subjektívne a objektívne meranie zrakovej ostrosti, stanovenie vhodných dioptrii
 • vyšetrenie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom -dôležité pre zistenie zeleného zákalu (glaukómu),
 • vyšetrenie periférneho videnia  -  je dôležité pre zistenie zeleného zákalu (glaukómu)   
 • vyšetrenie množstva produkcie sĺz – pomocou neho sa dajú zistiť niektoré alergické ochorenia, autoimunitné ochorenia
 • vyšetrenie očného pozadia s rozkvapkaním zrenice

                    -odhalí zmeny na cievach spojené s aterosklerózou, vysokým krvným tlakom,
                    -zmeny v oblasti zrakového nervu 
                    -zmeny sietnice a žltej škvrny
                        -odhalí vnútroočné nádory 

 • v prípade zistenia poruchy zrakovej ostrosti − predpísanie okuliarov
 • vyšetrenie farbocitu  pre účely vodičského preukazu
 • záverečná správa z preventívnej prehliadky a odporučenie na doriešenie zistených patologických nálezov
 • potvrdenie o spôsobilosti na prácu so zobrazovacími jednotkami v zmysle nariadenia vlády SR zo dňa 20.05.2001
 • podľa zákona NR SR č. 330 /1996 Z. z. o BOZP v znení zákona č. 158 /2001 Z. z.
 • potvrdenie o spôsobilosti viesť vozidlo z oftalmologického hľadiska
 • v prípade potreby stanovenie ďalšej liečby    

Návštevu u Vášho očného lekára neodkladajte v prípade, ak :

 - sa Vám zhoršilo videnie

 - cítite bolesť očí, pálenie, rezanie

 - máte začervenané oči a zhoršené videnie

 - pri chronických neustupujúcich ťažkostiach


Skryté ochorenia nebolia !


Pacienti neraz dôvodia, že načo strácať čas na očnú kontrolu, keď ich nič nebolí.


Väčšina očných ochorení však nebolí.

Práve kontroly, ktoré odhalia najčastejšie dioptrické chyby oka, ako sú krátkozrakosť,

ďalekozrakosť, astigmatizmus, sivý a zelený zákal a zároveň zabránia rozvoju väčšiny očných ochorení.

Čoraz častejšie sa objavuje  degeneratívne ochorenie rohovky a zvýšený vnútroočný tlak aj u mladých ludí.

Môže sa vyvíjať nepozorovane veľmi dlhý čas.

Jeho charakteristickým príznakom je nepravidelné stenčovanie hrúbky a vyklenutie rohovky.

Preto treba dbať na prevenciu.Očné kontrolné prehliadky dokážu diagnostikovať aj iné skryté ochorenia, ktoré sa ako prvé prejavia na oku.

Vyšetrenie neraz odhalí nádory mozgu, niektoré druhy leukémie, infekčné ochorenia ..atď...


Očný lekár:            MUDr.Krausová Oľga - oftalmológ Ambulancia A1

                               MUDr. Ruslana Uias - oftalmológ A2 , Estetická medicína

                               MUDr.Nekorancová Janka - oftalmológ Ambulancia A2

Optometrista:        Dip.o.Štefánia Braunová

                               Dipl.o.Lýdia Bačinská

Očný Optik :           Marianna Heribanová

                               Eriká Nováková

Zdravotná sestra-recepčná :  Mgr.Pučíková Ivana

Manager :              Mgr.Minaricova Silvia


Môžete sa vopred bezplatne objednať osobne alebo na Tel. : 0948 100 303