OCT vyšetrenie

Očná ambulancia MAURO SIMON ponúka nadštandarté OCT 

vyšetrenie - CT oka, ktoré je bezbolestné a trvá len niekoľko minút.

Čo je OCT ?

OCT - Optická kohorentná tomografia je neinvazívna bezkontaktná vyšetrovacia metóda

a patrí medzi najmodernejšie zobrazovacie metódy.

Vyšetrenie OCT zobrazuje histologické vrstvy vyšetrovaných tkanív.

Poskytuje  obraz morfologického prierezu sietnice a zrakového nervu vo veľmi veľkom rozlíšení.


Vyšetrenie OCT využíva pri diagnostike a sledovaní priebehu :

- ochoreniach sietnice /vekom podmienenádegenerácia žltej škvrny, uzávery sietnicových ciev

                                       diabetické zmeny, ochorenia žltej škvrny, zápaly, poúrazove stavy/

- ochoreniach zrakového nervu /glaukóm, niektoré neurologické ochorenia

                                       - sclerosis multiplex, Alzheimerová choroba/

                 

Prečo sa doporučuje vyšetrenie OCT ?

OCT vyšetrenie je veľkým prínosom v oftalmológii a vďaka nemu lekár dokáže včas a presnejšie

diagnostikovať niektoré ochorenia oka

a následne sledovať priebeh a vývoj daného ochorenia.

OCT vyšetrenie umožňuje lekárovi VČAS zahájiť potrebnú liečbu !


Pri akých chorobách by sa malo absolvovať OCT vyšetrenie ?

pri podozrení na zelený zákal 

pri  liečení na zelený zákal

pri ochorení sietnice - VPDM (vekom podmienenej degenerácii makuly)

pri diabetickej retinopatii

pri makulárnej diere

pri zmenách na  sietnici

pri ochoreniach sklovca a zrakového nervu

pri niektorých neurologickéch ochoreniach


Ako prebieha vyšetrenie OCT ?

OCT vyšetrenie je  bezbolestné a bezkontaktné vyšetrenie, pri ktorom si pacient

oprie bradu a čelo do pomocnej opierky prístroja a sleduje daný fixačný bod -svetieko.

Počas vyšetrenia prístroj urobí potrebné OCT snímky.

Vyšetrenie je bezkontaktné a bezbolestné.Toto nadštandartné vyšetrenie môžete absolvovať v našej očnej ambulancii v Pezinku na špičkovom prístroji Carl Zeiss Stratus III

Môžete sa vopred bezplatne objednať osobne alebo na Tel. :  0948 100 303