Cenník


V ambulancii MAURO SIMON máte možnosť vybrať si

bezplatné alebo spoplatnené očné vyšetrenie v 2 ambulanciach A1 a A2 ,

alebo meranie zrakovej ostrosti optometristami.


CENNÍK SLUŽIEB V AMBULANCII A1

- zmluvná ambulancia


Zoznam výkonov je v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z., č. 578/2004 Z.z, č. 577/2004 Z.z., č. 513/1991 Z.z., č. 18/1996 Z.z. a č 777/2004 Z.z.

Služby v zmluvnej ambulancii bezplatné 

- hradené zo zdravotného poistenia, okrem služieb poskytovaných

nad rámec zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

CENNÍK A1

 VYŠETRENIE - BEZPLATNÉ OKREM :

Perimeter - vyšetrenie zorného poľa 

 5€

OCT - vyšetrenie sietnice, zrakového nervu očným tomografom

20€

Vyšetrenie spôsobilosti na výkon povolania                                                                                                                     
35€
Vyšetrenie pre posudkové účely                                                                              35€
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 35€
Vyšetrenie spôsobilosti na vydanie zbrojného preukazu 35€


ZMLUVNÉ POISŤOVNE

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • Dôvera zdravotná posťovňa
  • Union zdravotná posťovňa

CENNÍK SLUŽIEB V AMBULANCII A2

- nezmluvná ambulancia

- priama platba pacientom

CENNÍK A2

Kompletné oftalmologické vyšetrenie

(vyšetrenie zrakovej ostrosti, zmeranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie očného pozadia)             

 40€
Vyšetrenie zrakovej ostrosti, predpis okuliarov, zmeranie vnútroočného tlaku  20€
Vyšetrenie očného pozadia 

 20€

Zmeranie vnútroočného tlaku   5€
Vyšetrenie a ošetrenie prednej časti oka  20€
Perimeter - vyšetrenie zorného poľa  20€
Diagnostika zeleného zákalu (glaukómu)  40€
OCT - vyšetrenie sietnice, zrakového nervu očným tomografom  20€
Pachymetria - vyšetrenie hrúbky rohovky  10€
Vyšetrenie spôsobilosti na výkon povolania  35€
Vyšetrenie pre posudkové účely  35€
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla  35€
Vyšetrenie spôsobilosti na vydanie zbrojného preukazu  35€
Preplach slzných ciest  10€
Vyšetrenie slzného filmu, testy slzotvorby  10€
Výter spojovkového vaku  10€
Fotodokumentácia    8€
Kontrolné vyšetrenie do 1 mesiaca  10€


Meranie zraku kvalifikovanými optometristami

vo vopred dohodnutom termíne za poplatok 15.- Eur.

- pri vyhotovení kompletných okuliarov (rám + sklá)

v našej optike bez poplatku