Cenník

CENNÍKY  v AMBULANCII  


A1


CENNÍK - OFTALMOLOGICKÁ AMBULANCIA A1


VŠETKY VYŠETRENIA V AMBULANCII A1 SÚ BEZPLATNÉ


DO DOSIAHNUTIA LIMITU STANOVENÉHO POISŤOVŇOU


OD 10/2017 MÁME PREČERPANÝ LIMIT VO VZP 


TERMÍNY NA BEZPLATNÉ VYŠETRENIE POISTENCOV VZP AŽ OD 1/2018
OBJEDNANIE NA KONKRÉTNY ČAS                       0,00


VŠETKY VYŠETRENIA V AMBULANCII A1             BEZPLATNÉ


OKREM :

OCT – VYŠETRENIE ZRAKOVÉHO NERVU              20,00

OCT – VYŠETRENIE MAKULY                                 20,00

VYŠETRENIE NA VODIČSKÝ PREUKAZ                  25,00

VYŠETRENIE NA ZBROJNÝ PAS                             25,00

PREVENTÍVNE VYŠ. PRE ZAMESTNÁVATEĽA         20,00

VYŠETRENIE PRE SAMOPLATCOV                          30,00

PERIMETER                                                               5,00

VYŠ. AKÚTNEHO PAC. MIMO PORADIA                    5,00


A2


CENNÍK - OFTALMOLOGICKÁ AMBULANCIA A2

VYŠETRENIA v AMBULANCII A2 NIE SÚ HRADENÉ POISTOVŇOU,
PRETOŽE POISTOVŇE ODMIETAJÚ PLATIŤ
ZA SVOJICH POISTENCOV A NEUZATVÁRAJÚ ZMLUVY S NOVÝMI AMBULANCIAMI !!OBJEDNANIE NA KONKRÉTNY ČAS                                          0,00

VYŠETRENIE ZRAKOVEJ OSTROSTI, 
REFRAKCIE, KERATOMETRIE, VNÚTROOČNÉHO TLAKU         15,00
A PREDNÉHO SEGMENTU OKA

VYŠETRENIE OČNÉHO POZADIA                                              15,00


VYŠETRENIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU                       5,00


OCT - VYŠETRENIE ZRAKOVÉHO NERVU                   20,00

OCT – VYŠETRENIE MAKULY                                      20,00

VYŠETRENIE NA VODIČSKÝ PREUKAZ                       25,00

VYŠETRENIE NA ZBROJNÝ PAS                                  20,00

VYŠETRENIE PRE SAMOPLATCOV                              30,00

PERIMETER ,TESTY PERIFERNÉHO VIDENIA            15,00

PREVENTÍVNE VYŠ. PRE ZAMESTNÁVATEĽA             20,00

PACHYMETRIA                                                            15,00

FARBOCIT                                                                     7,00

VYŠETRENIE NA ZELENÝ ZÁKAL (GLAUKÓM)            40,00

PREPLACH SLZNÝCH CIEST                                        15,00

TESTY NA SLZOTVORBU A VYŠETRENIE SLZNÉHO FILMU           20,00

INJEKČNÁ APLIKÁCIA LIEKU POD SPOJOVKOU                           15,00

APLIKÁCIA KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK                                          25,00

ODBER BIOLOGICKÉHO MATERIALU                                              10,00

VYŠETRENIE AKÚTNEHO STAVU, OŠETRENIE ÚRAZU OKA           20,00

KONTROLNÉ VYŠETRENIE                                                               10,00Podľa odpovede Poistovňí na našu „ Žiadosť o preplácanie zdravotnej starostlivosti"
v A2, nám ani v blízkej budúcnosti VZP nezaplatí za nami vykonanú prácu
za poistencov nad rámec zmluvy a limitu, aj keď sme o to viac krát Poistovne žiadali.
Aj my by sme boli radi, keby nám Poisťovňe za našu vykonanú prácu zaplatili,
aby sme nemuseli vyberať poplatky v Ambulancii A2.
Poplatok v Ambulancii A2 je učtovaný na základe vyžiadania
a súhlasu pacienta a na základe dohody medzi lekárom a pacientom.

Akonáhle nám VZP bude uhrádzať za našu vykonanú prácu v plnej výške
za všetkých pacientov, poplatok v Ambulancii A2 s radosťou zrušíme.
Prosíme našich pacientov o pochopenie, nakoľko ani Vy by ste
nevydržali dlhodobo pracovať, ak by Vám nezaplatili za Vami vykonanú prácu.


A3

CENNÍK - OFTALMOLOGICKÁ AMBULANCIA A3


VYŠETRENIE LEN ZRAKOVEJ OSTROSTI OPTOMETRISTOM   15.-

- BEZ POPLATKU PRI KÚPE OKULIAROV