Očná ambulancia

Profesionálnu lekársku starostlivosť v odbore oftalmológia poskytujeme

v príjemnom prostredí a bez dlhého čakania

pre dospelých a deti od 10. roku života v dvoch očných ambulanciách:


A 1 - zmluvná ambulancia

- bez poplatkov -  služby hradené zo zdravotného poistenia
A 2 - nezmluvná ambulancia

- služby hradené pacientom podľa cenníku A2

NÁŠ TÍM

Lekár:

MUDr. Oľga Krausová

MUDr. Jana Nekorancová

MUDr. Ruslana Uias


Zdravotná sestra, asistentka:  

Miriam Zezulková 

Mgr. Ivana Pučíková


Konateľ: Mgr. Silvia Minaričová