Očná ambulancia

Cenník služieb v Očnej ambulancii


Všetky vyšetrenia sú bezplatné ...... /okrem OCT/                     0,00


Objednanie sa na konkrétny čas a dátum :                                  0,00


Celoročná klientská karta s benefitmi :                                      12,00                   

platí v optike aj v ambulancii :                                                  

Celoročná klientská karta s benefitmi:                                         7,00

Dôchodci, ZTP, Deti do 15 rokov

platí v optike aj v ambulancii


VYŠETRENIE ZRAKOVEJ OSTROSTI

Výmenný lístok nie je potrebný

 

  0,00 

 

KOMPLETNÉ  OFTALMOLOGICKÉ   VYŠETRENIE    

-  s výmenným lístkom od lekára   *** poznámka dole /iba prvý krát/

-  na žiadosť pacienta, bez výmenného lístka od lekára -doplatok                                                                                           


  0,00

10,00 

MERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU S KONZULTÁCIOU

-  pacient u nás evidovaný

-  na vlastnú žiadosť pacienta bez evidencie                   

 

  0,00

  5,00

VYŠETRENIE PREDNÉHO SEGMENTU OKA

  0,00

PACHYMETRIA

- s vymenným lístkom od lekára   ***poznámka dole

- na žiadosť pcienta bez výmenného lístka 


  0,00

20,00

VYŠETRENIE OČNÉHO POZADIA

- s výmenným lístkom od lekára    *** poznámka dole /iba prvý krát/

- na vlastnú žiadosť pacienta, bez výmenného lístka od lekára                                                                                

 

 0,00

10,00

VYŠETRENIE PRE NOSITEĽOV KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK

 - refrakcia, korekcia, vyšetrenie predného segmentu oka

   + skúšobný balíček

 - aplikácia kontaktných šošoviek aj s objednaním              

-  kontrola po skúšobnom nosení

-  kontrola počas dlhodobého nosenia aj s objednaním

 

 

  8,00

 10,00    

   0,00

   5,00

PERIMETER

- s výmenným lístkom od lekára   *** poznámka dole

- na vlastnú žiadosť pacienta, bez vymenného lístka 

  

  0,00

20,00

OCT 

NIE JE HRADENÉ Z PROSTRIEDKOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

-  nadštandartné vyšetrenie   CT

-  podrobné vyšetrenie predného a zadného segmentu oka -

    /sietnica, zrakový nerv, rohovka, komorový uhol /

-  využíva sa pri vekom podmienenej degenerácii makuly

    (VPDM),  diabetickej retinopatii,  diery makuly 

     a iných ochoreniach sietnice

-  glaukóm (zelený zákal )

-  ochorenia zrakového nervu, ochorenia rohovky,

     dúhovky a komorového uhla

-  rýchla diagnostika a  zvýšená šanca na liečbu                                             

 20,00

EXTRAKCIA   cudzieho telieska z predného segmentu oka

  0,00

Fotodokumentácia očného nálezu                     

  0,00

AMBULANTNÉ OŠETRENIE

AKÚTNE OŠETRENIE ihneď

  0,00

  0,00

PREVENTÍVNA OFTALMOLOGICKÁ  PREHLIADKA

   NA ŽIADOSŤ PACIENTA, ZAMESTNÁVATEĽA BEZ VYMENNÉHO LÍSTKA

    NIE JE HRADENÁ Z PROSTRIEDKOV  VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

  - zameraná na včastnú diagnostiku očných ochorení a včastnú liečbu

  - ďalšie diagnostické riešenia

  - s objednaním 


20,00

Vyšetrenie zrakovej spôsobilosti na vodičský preukaz  

alebo zbrojný pas, aj s objednaním

20,00 


Kompletné oftalmologické vyšetrenie pre samoplatcov bez poisťovňe

30,00

Potvrdenie s pečiatkou o návšteve lekára

  0,00

Poznámky :

***Ak ste už boli niekedy v minulosti u nás liečený a máte už u nás aj

        výmenný lístok a prichádzate len na opätovné vyšetrenie alebo

       predpísanie liekov, nemusíte znova dávať odporúčanie od obvodného lekára.

Nositeľov kontaktných šošoviek upozorňujeme , že pred vyšetrením zrakovej ostrosti

by nemali nosiť kontaktné šošovky aspoń 2 dni pred vyšetrením.


Akútne prípady majú prednosť . Nepotrebujú výmenný lístok.

Ďakujeme za pochopenie !


Vyšetrenie detí od 6 rokov.

Celoročná klientská karta platí v danom kalendárnom roku v očnej ambulancii aj v očnej optike.

Cenník platný od 01.01.2014

Zdravotné poisťovne : VZP, Dôvera, Union

                                     /bývala SZP, Apollo/

Zoznam výkonov, ktoré si pacient hradí sám podľa zákonov: Zákon č.534/2002 Z.Z, zákon č. 98/1995 Zb.z. ,

zákon č.277/1994 Z.Z a zakon 274/1994 Z.z