Očná ambulancia

Cenník služieb v Očnej ambulancii


Všetky vyšetrenia sú bezplatné                                                    0,00


Objednanie sa na konkrétny dátum a čas                                    0,00


Celoročná klientská karta so zľavami v očnej optike                 10,00

a benefitmi v očnej ambulancii                                                  

Celoročná klientská karta so zľavami v očnej optike                

a benefitmi v očnej ambulancii                                                     5,00

pre dôchodcov,

ZTP a deti do 15 rokovVYŠETRENIA, KTORÉ NIE SÚ HRADENÉ POISŤOVŇOU:

DOPLATOK

VYŠETRENIE PRE NOSITEĽOV KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK

 - refrakcia, korekcia, vyšetrenie predného segmentu oka

   + skúšobný balíček

 - aplikácia kontaktných šošoviek aj s objednaním              

-  kontrola po skúšobnom nosení

-  kontrola počas dlhodobého nosenia aj s objednaním

 

 

  8,00

 10,00    

   0,00

   5,00

OCT 

NIE JE HRADENÉ Z PROSTRIEDKOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

-  nadštandartné vyšetrenie   CT

-  podrobné vyšetrenie predného a zadného segmentu oka -

    /sietnica, zrakový nerv, rohovka, komorový uhol /

-  využíva sa pri vekom podmienenej degenerácii makuly

    (VPDM),  diabetickej retinopatii,  diery makuly 

     a iných ochoreniach sietnice

-  glaukóm (zelený zákal )

-  ochorenia zrakového nervu, ochorenia rohovky,

     dúhovky a komorového uhla

-  rýchla diagnostika a  zvýšená šanca na liečbu                                             

 20,00

PREVENTÍVNA OFTALMOLOGICKÁ  PREHLIADKA

   NA ŽIADOSŤ PACIENTA, ZAMESTNÁVATEĽA

    NIE JE HRADENÁ Z PROSTRIEDKOV  VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

  - zameraná na včastnú diagnostiku očných ochorení 

                     a včastnú liečbu

  - ďalšie diagnostické riešenia

  - s objednaním aj celoročnou klientskou kartou

10,00

Vyšetrenie zrakovej spôsobilosti na vodičský preukaz,

zbrojný pas, 

aj s objednaním a celoročnou klientskou kartou:

10,00 

Kompletné oftalmologické vyšetrenie

pre samoplatcov bez poisťovňe

20,00

Poznámky :

***Ak ste už boli niekedy v minulosti u nás liečený a máte už u nás aj

        výmenný lístok a prichádzate len na opätovné vyšetrenie alebo

       predpísanie liekov, nemusíte znova dávať odporúčanie od  lekára.

Nositeľov kontaktných šošoviek upozorňujeme , že pred vyšetrením zrakovej ostrosti

by nemali nosiť kontaktné šošovky aspoń 2 dni pred vyšetrením.


Akútne prípady majú prednosť . Nepotrebujú výmenný lístok.

Ďakujeme za pochopenie !


Vyšetrenie detí od 6 rokov.

Celoročná klientská karta platí jeden rok od dátumu prevzatia Klientskej Karty v Očnej ambulancii aj v Očnej optike.

Cenník platný od 01.09.2014

Zdravotné poisťovne : VZP, Dôvera, Union

                                     /bývala SZP, Apollo/

Zoznam výkonov, ktoré si pacient hradí sám podľa zákonov: Zákon č.534/2002 Z.Z, zákon č. 98/1995 Zb.z. ,

zákon č.277/1994 Z.Z a zakon 274/1994 Z.z