Očná ambulancia

Cenník služieb v Očnej ambulancii


Všetky vyšetrenia v Ambulancii č.1 v ambulantných hodinách

sú bezplatné - 0,00


Objednanie sa na konkrétny dátum a čas               0,00


Vyšetrenie v Ambulancii č.1                                     0,00 


Vyšetrenie MIMO ordinačných hodín                     10,00


Vyšetrenie v Ambulancii č. 2 - doplatok                10,00


Doplatok , ale iba v Ambulancii č.2 sme boli nutení zaviesť vzhľadom na skutočnosť,

že nám Poistovne nezaplatili za všetky vyšetrenia a za všetkých pacientov,

ktorých sme vyšetrili a v blízkej budúcnosti nám podľa vyjadrenia Poistovni

ani nezaplatia.


Aj my by sme boli radi, keby nám Poistovne za našu vykonanú prácu zaplatili, aby sme nemuseli

vyberať takéto doplatky. Doplatok v Ambulancii č.2 a mimo ordinačních hodín je zatiaľ symbolický

a je učtovaný na základe dohody medzi lekárom a pacientom.

Akonáhle nám Vaša Poistovňa bude uhrádzať za našu vykonanú prácu v plnej výške

a za všetkých pacientov, doplatok s radostou zrušíme.


Prosíme našich pacientov o pochopenie, nakoľko asi ani Vy by ste pravdepodobne

nevydržali dlhodobo pracovať , ak by Vám nezaplatili za Vami vykonanú prácu.


Vyšetrenie v Ambulancii č.1 počas ordinačných hodín

je však naďalej bez poplatov.


Pacientov si objednávame Telefonicky Tel.:  0948 100 303  alebo  osobneVYŠETRENIA, KTORÉ NIE SÚ HRADENÉ POISŤOVŇOU:


VYŠETRENIE PRE NOSITEĽOV KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK

 - refrakcia, subjektívna a objektívna korekcia,

- vyšetrenie predného segmentu oka

- očný tlak

- skúšobný balíček kontaktných šošoviek a roztok

 - aplikácia kontaktných šošoviek             

-  kontrola po skúšobnom nosení

 
25.-

OCT

NIE JE HRADENÉ Z PROSTRIEDKOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

- nadštandartné vyšetrenie CT

- podrobné vyšetrenie predného a zadného segmentu oka -

/sietnica, zrakový nerv, rohovka, komorový uhol /

- využíva sa pri vekom podmienenej degenerácii makuly

(VPDM), diabetickej retinopatii, diery makuly

a iných ochoreniach sietnice

- glaukóm (zelený zákal )

- ochorenia zrakového nervu, ochorenia rohovky,

dúhovky a komorového uhla

- rýchla diagnostika a zvýšená šanca na liečbu

 20.-

Vyšetrenie spôsobilosti na zbrojný pas, vodičský preukaz

Kompletné oftalmologické vyšetrenie v Ambulancii 2 MIMO Ambulancii 1 na základe dohody

Kompletné oftalmologické vyšetrenie MIMO ordinačných hodín na základe dohody

Kompletné oftalmologické vyšetrenie pre samoplatcov

Vyšetrenie spôsobilosti na zbrojný pas, vodičský preukaz

Vyšetrenie Akútneho pacienta Mimo poradia objednávok

25.-

10.-

10.-

30.-

25.-

5.-

         


Preventíve oftalmologické vyšetrenie hradené zamestnávatelom

     -  pri práci so zobrazovacími jednotkami  /počítače, monitory..

     -  pri práci s vysokozdvižným vozíkom, perimeter

     -  pri práci vo výškach

     -  pre vodičov z povolania 20.-

 40.-

 30.-

 25.-


Vysokocitlivý automatický Perimeter - doplatok

   5.-Poznámky :

Vyšetrenie zrakovej ostrosti - treba priniesť Vaše staré okuliare

                                               - netreba výmenný lístok

Vyšetrenie očného pozadia   - treba prvý krát priniesť výmenný lístok

Akútne stavy - netreba výmenný lístok


***Ak ste už boli niekedy v minulosti u nás liečený a máte už u nás aj

        výmenný lístok a prichádzate len na opätovné vyšetrenie alebo

       predpísanie liekov, nemusíte znova dávať odporúčanie od  lekára.

Nositeľov kontaktných šošoviek upozorňujeme , že pred vyšetrením zrakovej ostrosti

by nemali nosiť kontaktné šošovky aspoń 2 dni pred vyšetrením.

Akútne prípady majú prednosť .   Nepotrebujú výmenný lístok.

Vyšetrovacie časy a objednanie je zadarmo.

Niekedy sa však môže jednotlivé vyšetrenie predľžiť, preto prosíme pacientov aj o trpezlivosť.....

Ďakujeme za pochopenie !

Vyšetrenie detí od 10 rokov.

Cenník platný od 01.05.2016

Zdravotné poisťovne : VZP, Dôvera, Union

                                     /bývala SZP, Apollo/

Zoznam výkonov, ktoré si pacient hradí sám podľa zákonov: Zákon č.534/2002 Z.Z, zákon č. 98/1995 Zb.z. ,

zákon č.277/1994 Z.Z a zakon 274/1994 Z.z